Problemy w spłacie kredytu – co wtedy robić?

Friday, February 24, 2017

Udzielanie kredytów gotówkowych, a także większych pożyczek wiąże się zawsze z pewnym ryzykiem. Niepewność występuje po dwóch stronach współpracy. Kredytodawca martwi się, że kredytobiorca nie spłaci terminowo zobowiązania. Natomiast kredytobiorca obawia się konsekwencji ekonomicznych, odsetek karnych, a nawet całego procesu windykacji. Problemy w spłacie kredytu niestety się zdarzają i warto wiedzieć, w jaki sposób należy na nie reagować.

Zachowanie kredytobiorcy po pojawieniu się problemów ze spłatą zobowiązania

Zdolność kredytowa podczas podpisywania umowy kredytowej to tylko pewne założenie o bezpieczeństwie budżetu domowego klienta. Sytuacje kryzysowe pojawiają się zazwyczaj niezależnie od początkowych założeń. Dlaczego w ogóle należy podejmować próby naprawy relacji z kredytodawcą? Przede wszystkim banki detaliczne oraz parabanki rozwiązują ryzykowne umowy z klientami, jeżeli nie otrzymają konkretnych informacji o restrukturyzacji zadłużenia. Nagłe rozwiązanie umowy kredytowej po wystąpieniu problemów wiąże się ze spłatą całości zobowiązania wraz z odsetkami. Nie jest to zatem zbyt dobra wiadomość. W bankach detalicznych podstawowym instrumentem ochrony kredytobiorcy są tzw. wakacje kredytowe. Możesz zarezerwować najczęściej pewien okres wolny od spłaty rat kredytu długoterminowego. Na „wakacjach kredytowych” masz szansę uporządkowania spraw dochodowych. Nowoczesne parabanki informują klientów w ofertach, że w razie wystąpienia kłopotów finansowych kredytobiorca ma szansę przedłużenia terminu spłaty. Zazwyczaj pierwsze zgłoszenie przedłużenia terminu spłaty rat chwilówki, czy standardowego kredytu gotówkowego nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów.

Konsolidacja kredytów gotówkowych oraz ich refinansowanie

Niektóre gospodarstwa domowe mają problemy z kredytami zaciągniętymi na wysokich marżach, przy panowaniu wysokich stóp procentowych. Warto wiedzieć, że polityka monetarna kształtuje się elastycznie i tak naprawdę drogi kredyt zaciągnięty kilka lat temu możesz zamienić na kredyt tańszy. Taka praktyka jest całkowicie zgodna z prawem. To po prostu refinansowanie kredytów. Kredyt jest najbardziej opłacalny w okresie minimalnej inflacji, kiedy Narodowy Bank Polski dba o zachowanie niskich stóp procentowych. Wiedza o polityce monetarnej przydaje się szczególnie przy podpisywaniu umowy o większe kredyty. Kolejnym elementem zabezpieczenia kredytobiorcy przed ekonomicznymi konsekwencjami jest tzw. konsolidacja kredytów. Akurat konsolidacja kredytów przydaje się, kiedy masz zbyt wiele pożyczek jednocześnie, a przez to pogarsza się twoja zdolność do zaciągnięcia kolejnych zobowiązań. Kredyt konsolidacyjny ma niskie raty miesięczne, ale niestety wydłużony okres obowiązywania umowy. Doraźnie możesz również podpisać nowy aneks do obowiązującej umowy kredytowej. W takim aneksie wystarczy zaznaczyć, że pragniesz obniżenia rat w zamian za wydłużenie okresu spłaty. Dla większości banków detalicznych i parabanków taki układ się opłaca (większa kwota odsetek).

Dlaczego warto regulować zobowiązania terminowo?

Utrata wiarygodności na rynku kredytowym po prostu wyklucza z nawiązania opłacalnej współpracy między kredytodawcą, a kredytobiorcą. Banki detaliczne zgodnie z literą prawa i odpowiednimi rozporządzeniami nie mogą udzielać bardzo ryzykownych kredytów gotówkowych. Już podczas podpisywania umowy kredytowej warto przemyśleć zachowanie po wystąpieniu sytuacji kredytowej. Aneks do umowy, refinansowanie kredytu, wakacje kredytowe to wybrane metody przeciwdziałania kryzysom podczas spłaty rat.

  • Posted by kredytek at 10:27:26 in