W jaki sposób banki dokonują oceny zdolności kredytowej?

Tuesday, November 19, 2019

Jeżeli chcemy się starać o kredyt samochodowy, z pewnością przydatna może okazać się wiedza na temat tego, w jaki sposób banki przeprowadzają weryfikację naszej zdolności kredytowej, dowiesz się tego na 17bankow.com/kredyty-samochodowe. Może to być potrzebne nie tylko po to, aby ocenić swoje szanse na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi w tym zakresie, ale również ze względu na konieczność dokonania samodzielnej analizy własnej sytuacji finansowej oraz odniesienia jej do warunków dostępnych na rynku ofert w obszarze kredytów samochodowych.

Analiza historii kredytowej osoby wnioskującej o kredyt

Ważnym elementem przy ocenie naszej zdolności kredytowej jest to, jak prezentuje się nasza historia w zakresie zobowiązań o charakterze finansowym. Na tej podstawie bank próbuje wyrobić sobie pogląd na kwestię naszej wiarygodności w sferze kredytowania. Jeśli w przeszłości mieliśmy problem z terminowym spłacaniem należności w adekwatnej wysokości, bank odczytuje to jako bardzo niepokojący sygnał i trudno się temu dziwić. Oczywiście, można uznać ten mechanizm za nieco niesprawiedliwy, ponieważ z dawnych kłopotów finansowych mogliśmy przecież już wyjść. Niemniej jednak nie powinniśmy mieć pretensji do instytucji bankowych, że starają się one zminimalizować ryzyko ze swojej strony. Pusta historia kredytowa również może stanowić przeszkodę na drodze do uzyskania kredytu samochodowego – wówczas przecież bank nie ma do dyspozycji informacji na wspomniany temat.

Ocena sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy

Banki dokonują także oceny naszej sytuacji finansowej. My również powinniśmy samodzielnie przeprowadzić skrupulatną analizę pod tym kątem. Znaczenie mają tutaj nie tylko nasze zarobki, ale również wydatki. Chodzi bowiem o to, aby nasze możliwości budżetowe prezentowały się stabilnie. Regularność i wysokość przychodów oraz ich stosunek do wydatków to bardzo ważne aspekty. Kredytobiorca ma przecież obowiązek spłacania rat, a jego finanse muszą mu na to pozwalać. Jednocześnie dobrze jest uwzględnić w swoich kalkulacjach zapas środków, które będzie można wykorzystać w nieprzewidzianych sytuacjach. Nieoczekiwane zdarzenia mogą przecież zawsze pojawić się na horyzoncie i trzeba się z tym liczyć. Należy także mieć przygotowaną strategię na takie przypadki.

  • Posted by kredytek at 10:50:36 in

Dlaczego kredyt samochodowy to dobry pomysł?

Tuesday, September 10, 2019

Pożyczanie pieniędzy może pomóc ludziom w zdobyciu pojazdów, na które normalnie ich nie stać. Oto niektóre z podstawowych informacji na ten temat.

Jak to działa?

Kwota pożyczki jest oparta na wartości pojazdu. Dlatego pojazdy w doskonałym stanie pozwalają na więcej. Musisz być jednak takowego właścicielem, aby się zakwalifikować. Oznacza to, że musisz udowodnić posiadanie tytułu. Nadal możesz złożyć wniosek, nawet jeśli został on spłacony, ważne jest, aby mieć dowód potwierdzeń płatności od dealera jako dowód własności.

Dlaczego warto wybrać kredyt samochodowy?

Inne pożyczki mogą być trudne, wymagając potwierdzenia dochodów, nienagannej oceny kredytowej, dowodu majątku, statusu zatrudnienia, rachunków bankowych i ubezpieczenia i tak dalej. Kredytodawcy samochodowi rozumieją, że niektórzy ludzie nie są w stanie spełnić wszystkich kwalifikacji. Kredytodawcy są gotowi pomóc każdemu, kto jest właścicielem pojazdu. Niektóre banki i SKOKI stawiają masę wymagań wobec innych pożyczek, ale kredyty samochodowe są inne. Są przygotowani, aby pomóc tym ciężko pracującym ludziom uzyskać pomoc finansową, której potrzebują.

Kto może złożyć wniosek?

Prawda jest taka, że ??każdy, kto jest właścicielem pojazdu, może ubiegać się o niego. Dokumentacja jest prosta i nie ma kontroli kredytowej. Zmniejsza to liczbę osób, które spotykają się z odmową. Posiadanie chęci zakupu pojazdu lub jakiejś formy identyfikacji wydanej przez rząd to jedyne prawdziwe wymagania.

Jakie rodzaje planów płatności są dostępne?

Kredyty samochodowe oferują szeroką gamę planów płatności i starają się pomóc klientowi znaleźć najlepszą dostępną opcję. Klienci powinni rozważyć swój regularny cykl płatności i status zatrudnienia przed wyrażeniem zgody na dowolny plan płatności. Rozmowa z pożyczkodawcą chce pomóc w procesie płatności. W razie wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą ds. Finansowych.

Jak szybki jest ten proces?

Większość kredytów samochodowych można uzyskać dość szybko. W wielu przypadkach kredytobiorcy mogą uzyskać kredyt w ciągu zaledwie 24-48 godzin. Oczywiście każdy przypadek jest trochę inny, a każde miasto lub kraj ma swój własny zestaw reguł, jeśli chodzi o ich zasady. Aby poczuć się w tym temacie bezpiecznie, najlepiej jest zapytać w agencji kredytowej o szczegóły.

Pożyczkodawcy rozumieją, że posiadanie transportu jest istotnym czynnikiem w życiu. Relacje między pożyczkodawcą a kredytobiorcą są ściśle powiązane. W ciągu kilku godzin klienci nie tylko mogą uzyskać potrzebne im pieniądze przy nowym zakupie, ale i dobrą poradę.

  • Posted by kredytek at 10:41:09 in

Kto nadzoruje udzielanie chwilówek?

Wednesday, May 8, 2019

Wiele osób nie wie, że za pożyczanie pieniędzy na zbyt duży procent przedsiębiorcy grożą nawet trzy lata więzienia, a tymczasem firmy pożyczkowe są coraz bardziej popularne i zarabiają na wysokich kosztach udzielanych pożyczek. Na szczęście dla konsumentów w obrocie pojawiła się tzw. ustawa antylichwiarska, której celem było zlikwidowanie nieuczciwych praktyk stosowanych przez niektóre firmy pożyczkowe. Ustawa ta wprowadziła przede wszystkim limit pozaodsetkowych kosztów kredytu, które od momentu jej wejścia w życie mogą wynieść nie więcej niż suma 25% całkowitej kwoty kredytu i 30% kwoty zmiennej, a w przypadku pożyczki udzielonej na kilka lat koszty te nie mają prawa przekroczyć 100% wartości kredytu. Istotna jest także zmiana, która wprowadza ograniczenie możliwości zarabiania na opłatach z tytułu odroczenia czy czasowego wstrzymania spłaty kredytu, gdyż przepisy wprowadziły zasadę, że każdy kolejny kredyt udzielony przez firmę w terminie 120 dni od chwili udzielenia pierwszej niespłaconej pożyczki musi wraz z opłatami i odsetkami zmieścić się w limicie kosztów pozaodsetkowych, które naliczono od kwoty pierwszej pożyczki.

Dodatkowo pożyczkodawca jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi wszystkich opłat, gdyby nie doszło do wypłacenia kredytu. Wcześniej wiele firm pożyczkowych zarabiało na dodatkowych opłatach i mogło nawet zrezygnować z pobierania odsetek.

Ograniczenia dopadły także formy prowadzenia działalności pożyczkodawcy i od tej pory podmiot udzielający pożyczek musi być spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjną, a członkiem jej organów (zarząd, komisja rewizyjna czy rady nadzorczej) nie może być osoba skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi bądź przestępstwo skarbowe. Dodatkowo KNF uzyskało możliwość wszczęcia postępowania wyjaśniającego w stosunku do firmy, która budzi wątpliwości. Firmy pożyczkowe zostały także zobowiązane do udostępnienia dokumentów wymaganych przez KNF (utrudnianie grozi karą do 500 tys. złotych).

Przepisy prawa wprowadziły także zasadę zwrotu kosztów przed zawarciem umowy na wypadek, gdyby:

  • umowa nie została zawarta lub
  • kwota kredytu nie została wypłacona przez pożyczkodawcę w terminie wskazanym w umowie.

W takich wypadkach wszelkie opłaty i inne koszty poniesione przez pożyczkobiorcę przed zawarciem umowy o kredyt muszą zostać zwrócone. W przepisach wskazano również maksymalną wysokość opłat związanych z zaległościami w spłacie zobowiązania (jak np. odsetki karne, upomnienia czy monity), które nie mogą być wyższe niż maksymalne odsetki za opóźnienie. Tymczasem wysokość maksymalnych odsetek za opóźnienie w stosunku rocznym wynosi dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, czyli 14% w skali roku.

  • Posted by kredytek at 09:32:58 in

Co można konsolidować?

Tuesday, March 12, 2019

Kredyt konsolidacyjny to najczęściej wybierana forma restrukturyzacji przy korzystaniu z wielu grup zobowiązań jednocześnie. Pojawia się jednak pytanie, co można konsolidować w praktyce i jak to odbija się na historii spłaty dotychczasowych kredytów?

Co podlega restrukturyzacji?

Tak naprawdę konsolidować można wszystkie kredyty konsumencie, także dostępne w popularnych marketach. To często niezwykle opłacalna perspektywa, ponieważ sprzedawcy (doradcy) w marketach naciągają klientów na ogromne, nieproporcjonalne wręcz oprocentowanie. A przy konsolidacji zadłużenia wskaźniki zostają uśrednione na korzyść kredytobiorcy. To jeden z najważniejszych plusów scalenia zobowiązań. Można również konsolidować kredyty hipoteczne, mieszkaniowe (pożyczki), czy limity na kartach kredytowych. Dochodzą do tego kredyty samochodowe. Wachlarz zamykanych zobowiązań jest zatem spory, chociaż nie zawsze kredytobiorca posiada odpowiednią zdolność kredytową, aby otrzymać kwotę umożliwiającą zamknięcie wszystkich umów. To jeden z popularnych problemów. Co w takim przypadku zrobić? Najlepiej wnieść zabezpieczenia majątkowe, które naturalnie wyrównają poziom zdolności kredytowej, albo wygospodarować kapitał z innego, dowolnego źródła.

Co w ogóle daje konsolidacja kredytów?

Uśrednienie oprocentowania w kredycie konsolidacyjnym to jedna z podstawowych zalet. Przy niskich stopach procentowych wskazana zaleta jest jeszcze bardziej opłacalna i wpływa na wyrównanie całkowitych kosztów spłaty. Długi termin restrukturyzacji to kolejny plus, ponieważ niektóre kredyty gotówkowe obowiązują, np. 2 lata, a konsolidacja już do 10 – 12, a nawet czasami więcej lat w zależności od oferty banku i zdolności kredytowej klienta. Można uznać, że 9 – 10 lat to popularna, łatwo dostępna norma. Długi okres spłaty jest wymagany przy konsolidacji długów, aby obniżyć ratę do zadowalającego poziomu. Bez takiej konfiguracji nie ma mowy o restrukturyzacji i przywrócenia płynności. Banki zarabiają na wydłużeniu okresu spłaty (wzrost całkowitych kosztów kredytu), ale jest to koszt do zaakceptowania w zamian za optymalizację finansową w niezwykle krótkim czasie. Nie ma też problemu, aby kredyt konsolidacyjny bez dodatkowych prowizji nadpłacać w wybranych przez siebie terminach.

Dogodny termin spłaty rat konsolidacyjnych

Ustal również dogodną ratę spłaty kredytu konsolidacyjnego, aby idealnie pokrywała się z otrzymywaną pensją. Ten problem niedopasowania daty spłaty występuje najczęściej w zwykłych pożyczkach gotówkowych, co powoduje pewne braki w historii kredytowej, trudne później do wyjaśnienia.

  • Posted by kredytek at 13:44:03 in

Kredyt konsolidacyjny – zalety i wady

Wednesday, January 16, 2019

Kredyt konsolidacyjny, to kredyt który pozwala połączyć wiele zobowiązań finansowych w różnych bankach w jedną ratę, w jednym banku. Skonsolidować można nie tylko kredyty i pożyczki, ale również karty kredytowe czy też limity w koncie. Bank nie skonsoliduje jedynie zobowiązań jakie mamy w instytucjach pozabankowych, czyli wszelkich parabankach. Skonsolidowanie zobowiązań jest dobrym rozwiązaniem, gdy chcemy poprawić bieżącą sytuację finansową i odciążyć nieco domowy budżet. Jest też doskonałym produktem dla osób zapominających o spłacie kilku rat. Konsolidacja kredytu ma zarówno zalety jak i wady, które warto poznać przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Zalety konsolidacji.

Największym atutem kredytu konsolidacyjnego jest zamiana wielu zobowiązań w jedną ratę. Zazwyczaj rata ta jest niższa niż suma wcześniejszych zobowiązań, dzięki czemu czemu realna jest poprawa naszej bieżącej sytuacji finansowej. Niższą ratę można płacić dzięki wydłużonemu okresu kredytowania. Trzeba tu jednak pamiętać, że im dłuższy okres kredytowania, tym koszt kredytu również będzie wyższy. Kolejną zaletą jest możliwość negocjacji. Co prawda nie jesteśmy przyzwyczajenie do negocjowania z bankiem, ale mamy tutaj taką możliwość. Przenosząc wszystkie zobowiązania do jednego banku negocjujmy więc lepsze warunki dla kredytu konsolidacyjnego, aby to dla nas oferta była jak najbardziej korzystna. Banki oferują także możliwość dobrania dodatkowych pieniędzy, poza kwotą konsolidacji. Oczywiście kwota ta jest uzależniona od zdolności finansowej kredytobiorcy. Warto jednak pamiętać o takiej możliwości, bo czasami dodatkowa gotówka może się przydać.

Wady kredytu konsolidacyjnego.

To co dla niektórych jest zaletą, dla innych może okazać się wadą kredytu konsolidacyjnego. Mowa tu o niższej racie przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty, co w praktyce oznacza zapłacenie wyższych odsetek. Oczywiście koszty kredytu to nie tylko odsetki, ale wszystkie dodatkowe opłaty i prowizje pobierane przez bank. Dlatego też warto starannie przekalkulować, czy kredyt konsolidacyjny to najlepsze rozwiązanie w naszym przypadku.

O czym warto jeszcze wiedzieć?

Większość banków oferujących kredyty konsolidacyjne proponuje również możliwość skorzystania z dodatkowej gotówki. Na pierwszy rzut oka jest to bardzo kusząca propozycja. Zwłaszcza gdy nasza sytuacja finansowa nie jest najlepsza. Zanim jednak zdecydujemy się na skorzystanie z takiej oferty, dobrze przemyślmy czy dodatkowa gotówka jest nam niezbędna.

  • Posted by kredytek at 11:29:17 in