Przed skorzystaniem z kredytu gotówkowego warto przeanalizować kilka czynników. To nie tylko czynniki związane z budżetem domowym, ale także z perspektywami rozwoju gospodarczego i popularnych wskaźników makroekonomicznych. Czym zatem charakteryzuje się dobra decyzja o kredycie i w jaki sposób podchodzić do optymalizacji umowy kredytowej w aktualnych warunkach ekonomicznych?

Koniecznie zwróć uwagę na czynniki prawne związane z udzielaniem kredytów gotówkowych. Sytuacja w branży kredytowej zmieniła się w ostatnich latach na korzyść kredytobiorców. Klient firm pożyczkowych nie poniesie już więcej kosztów niż wynosi kwota kredytu. A zatem przy małych kredytach gotówkowych oprocentowanie nominalne i koszty pozaodsetkowe kształtują się na racjonalnym poziomie. Przy większych kwotach kredytów gotówkowych obciążenie naturalnie rośnie. Zastanów się dobrze nad okresem kredytowania. Przy małej racie masz zawsze do czynienia z wydłużeniem terminu spłaty, co generuje więcej odsetek dla banku komercyjnego. Mała rata to przywilej, za który tak naprawdę dopłacasz. Decyzja o kredycie jest związana z profesjonalną analizą zdolności kredytowej budżetu domowego. Musisz wiedzieć, czy jesteś w stanie spłacić konkretny kredyt bez straty dużych zabezpieczeń majątkowych, np. w postaci nieruchomości. Przy niewielkich kredytach gotówkowych odchodzi się od dużych zabezpieczeń na rzecz wykupienia ubezpieczenia, czy podpisania weksla in blanco. Na decyzję o zaciągnięciu kredytu ma wpływ sytuacja gospodarcza, a szczególnie wysokość stóp procentowych. Im niższe stopy procentowe, tym lepiej dla kredytobiorcy. Obserwuj również inflację. Przy wzroście inflacji Narodowy Bank Polski podnosi zawsze stopy procentowe, a to powoduje mniejszą opłacalność kredytów gotówkowych i długoterminowych zobowiązań. Jeżeli charakteryzujesz się ograniczoną zdolnością kredytową zastanów się, czy przypadkiem nie masz znajomego lub członka rodziny, który też chce zaciągnąć pożyczkę. W takiej sytuacji zdolność kredytowa dwóch kredytobiorców łączy się. Dla banku spłata kredytu przez dwie osoby jest zawsze lepsza, ponieważ ogranicza ryzyko ekonomiczne.

Decyzja o kredycie wiąże się z monitorowaniem czynników prawnych, makroekonomicznych, własnej sytuacji majątkowej. Rozpatruj oferty kredytów nie tylko w bankach, ale też w firmach pożyczkowych, coraz popularniejszych w internecie. Dzięki zmianom przepisów nie musisz obawiać się nadmiernych, lichwiarskich kosztów pozaodsetkowych. Chwilówka w końcu zaczyna się opłacać praktycznie dla każdego.