Oddłużanie to pojęcie kojarzące się zdecydowanie w negatywny sposób, ponieważ oznacza potencjalne problemy ekonomiczne kredytobiorcy. Warto jednak poznać zawczasu najpopularniejsze techniki oddłużania, aby zabezpieczyć prawidłowo interesy gospodarstwa domowego. Oddłużanie to proces, który trwa zazwyczaj dość krótko i umożliwia przeciwstawienie się poważniejszym technikom windykacji, łącznie z utratą majątku trwałego. W artykule poznasz najpopularniejsze formy oddłużania wraz z krótkim omówieniem.

Popularne formy oddłużania i kwestia zabezpieczenia interesów dłużnika

Przy zaciąganiu kredytu gotówkowego najczęściej kredytobiorca nie zastanawia się nad potencjalnym oddłużaniem. Faktycznie jednak bank detaliczny ma prawo anulować w każdej chwili zadłużenie i zmusić kredytobiorcę do zwrotu całości środków wraz z odsetkami. Takie sytuacje występują bardzo rzadko ze względu na standaryzację technik analizy kredytobiorcy. Warto jednak przemyśleć techniki oddłużania w razie wystąpienia problemu. Podstawowe zabezpieczenie umowy, np. w postaci nieruchomości gwarantuje praktycznie maksymalne bezpieczeństwo spłaty, a często obniżenie kosztów zobowiązania. Jeżeli kredytobiorca posiada jakiś majątek to dla banku detalicznego sygnał, że nawet przy średniej zdolności kredytowej klient zrobi wiele, aby anulować zadłużenie w terminie. W ten sposób zwiększa się naturalnie zaufanie do współpracy z dużymi instytucjami finansowymi. Oddłużanie przybiera jednak wiele ciekawych form. Nie zaleca się zazwyczaj posiadania więcej niż jednego kredytu gotówkowego w budżecie gospodarstwa domowego, ponieważ w ten sposób narażasz się na wpadnięcie w spiralę zadłużenia. Nie chodzi tylko kredyty gotówkowe, ale też o utrzymywanie kart kredytowych, czy oddzielnych limitów na rachunkach osobistych. Kredyt gotówkowy zgodnie ze swoją budową obejmuje krótki okres, a to daje potencjał do ewentualnego przedłużenia umowy. Przedłużenie umowy to doskonały sposób na uzyskanie mniejszej raty miesięcznej, praktycznie bez żadnych dodatkowych konsekwencji ekonomicznych. Przy słabej zdolności kredytowej kredytobiorca podpisuje najczęściej tzw. weksel in blanco stanowiący podstawę do natychmiastowej windykacji. W takich warunkach oddłużanie jest bardzo trudne.

Gdzie się najlepiej zgłosić po pomoc z oddłużaniem?

Przy drobnych kredytach gotówkowych wystarczy najczęściej samodzielnie działanie lub podjęcie negocjacji z bankiem przez wyspecjalizowanego doradcę. Warto stale uważać na samowolę firm windykacyjnych, niestety bardzo popularną, czy na nieuczciwe nakazy zapłaty pochodzące z różnych instytucji. Wiele firm prowadzi bowiem sprzedaż problematycznego zadłużenia, a dłużnika zostawia się wtedy samemu sobie. W najpoważniejszych przypadkach pozostaje jedynie opcja konsultacji z kancelariami prawnymi odpowiedzialnymi za antywindykację, czy za przejęcie kontaktu, negocjacji z wierzycielami. Dobrze jest natychmiast zabezpieczyć nieruchomość, jeżeli spodziewasz się potencjalnych problemów windykacyjnych.

Zabezpieczenie pozytywnej zdolności kredytowej to niestety nie wszystko

Jeżeli korzystasz tylko z kredytów gotówkowych najczęściej oddłużanie w bardziej poważnym segmencie nie jest wymagane. Gorzej sytuacja przedstawia się z pożyczkami długoterminowymi, gdzie trzeba jednak wziąć pod uwagę ewentualną antywindykację. Pozytywna zdolność kredytowa dzisiaj nie oznacza pozytywnej zdolności kredytowej w przyszłości. Z jakich metod oddłużeniowych korzystasz najczęściej i co myślisz o działaniach firm windykacyjnych w stosunku do problematycznych dłużników?